Opettajakouluttajien tunnetoimijuus ja vuorovaikutustaidot digitaalisissa ympäristöissä

Miten opetusta digitaalisissa oppimisympäristöissä voisi kehittää siten, että tuetaan tunnetoimijuutta? Millaiset tekijät edistävät vuorovaikutusta ja osallisuutta? 

Hankkeessa kehitämme ja tutkimme opettajankouluttajien ja opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavaa tunne- ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteemme on tukea yhteissuunnittelua sekä tiedon ja käytäntöjen jakamista opettajien ja opiskelijoiden kesken. 

TOVE teemat

Tunnetoimijuus

Miten omia ja toisten tunteita tunnistetaan ja huomioidaan digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa?

Verkkovuorovaikutus

Millaisia erityispiirteitä liittyy digitaalisissa ympäristöissä toteutettavien oppimistilanteiden vuorovaikutukseen?

Osallisuus

Miten mahdollistetaan aktiivista ja tasaveroista osallistumista opetustilanteisiin digitaalisissa ympäristöissä?

Empatia

Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita digitaalistet ympäristöt tuovat empatian näkökulmasta? 

Blogi:

Totta vai tarua – ajatuksia dialogisuudesta: osa 3/3

Totta vai tarua – ajatuksia dialogisuudesta: osa 3/3

Tunteet ovat dialogissa mukana! Kirjoitussarjamme ensimmäisessä osassa (linkki) aloitimme dialogisuus- ja dialogitaidot-käsitteiden pohdinnalla. Toisessa osassa keskityimme dialogisuuden edistämiseen askel kerrallaan (linkki). Tässä kirjoitussarjamme kolmannessa ja...

Vuorovaikutusta virtuaalimaailmassa

Vuorovaikutusta virtuaalimaailmassa

Kerroimme edellisessä blogipostauksessamme, että sekä opettajankouluttajat että opiskelijat kokivat tarvetta läsnäolon tunteen vahvistamiselle Covid-19-pandemiasta seuranneen etäopetuksen aikana. Vaikka kameroiden auki pitäminen Zoomissa voi estää passivoitumista, sen...

Totta vai tarua – ajatuksia dialogisuudesta: osa 1/3

Totta vai tarua – ajatuksia dialogisuudesta: osa 1/3

Kohti dialogisuutta - Mitä dialogisuus on?  Mitä dialogisuudella ja dialogiosaamisella tarkoitetaan oppimisen ja opetuksen yhteydessä? Miksi dialogisuutta ja dialogiosaamista tarvitaan? Dialoginen opettajuus muuttaa opettajuuden suuntaa monologisesta,...